logo-influencer

หากคนใกล้ตัวของคุณกำลังคิดที่จะฆ่าตัวตาย คุณจะทำอย่างไรเพื่อเรียก "สติ" เค้ากลับคืนมา??

 

เรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกแฟนบอกเลิก จนรู้สึกอยากที่จะฆ่าตัวตาย

ในโฆษณาเราจะเห็นได้ว่า คุณโน้ต อุดม จะเป็นคนที่คอยพูดโน้มนาวใจเพื่อเรียกสติของหญิงสาวคนนี้กลับมา

 

หากสังเกตดีๆ เราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งก่อนที่คุณโน้ต อุดมจะพูดเรียกสติ หญิงสาวคนนี้จะหยิบยาดมขึ้นมาดมทุกครั้ง

ผู้สร้างโฆษณาเรื่องนี้ต้องการที่จะเปรียบเทียบคุณโน้ตเหมือนกับเป็นยาดมที่เมื่อหยิบขึ้นมาสูดความสดชื่นเข้าไป ก็จะสามารถทำให้เรามีสติมากขึ้นจากสิ่งวิงเวียนต่างๆนั่นเอง